Tilsyn
Forvaltningen kommer på tilsyn i alle daginstitutioner hvert andet år, og i denne forbindelse udarbejdes der en rapport.

Sidst opdateret 10. februar 2014
Galaksen, Nordens Allé 65, 9700 Brønderslev, Tlf.: 9945 5880